Algemeen

Download de KNLTB ClubApp (opnieuw)

t.v. FAK heeft een vernieuwd en verbeterd ledenadministratiesysteem....

Tennislessen

Beste leden van tv FAK, Dit jaar beginnen...

Bardienst (t/m JULI ’19)

De bardienst voor de komende maanden (zie ook...

Berichten uit het bestuur:

April 2019

Hieronder het tweede bericht van 2019 van het bestuur: Op...

Januari 2019

Hieronder het eerste bericht van 2019 van het Algemeen Bestuur:...

November 2018

Hieronder het derde bericht van 2018 van het bestuur: De...

Senioren

Najaarscompetitie 2019

Beste competitiespelers, Hoewel we nog volop bezig zijn...

Midsummer Night Tennistoernooi

Inschrijven tot 17 juni via tec@tvfak.nl.

Eten tijdens de Voorjaarscompetitie 2019

Vorig jaar een groot succes, Dus ook dit...

Jeugd

Jeugd Kring Toernooi De Bilt

Op vrijdag 14 juni wordt er bij Helios...

50-plus

Dinsdag Dag Competitie 50+ 21e jaargang

DDC  18/19  slotdag 50+ commissie organiseerde de DDC: ...

50+ activiteiten (concept)

2019 (onder voorbehoud)     DDC dinsdag dag...

ASC 2019

      ing.: 1 dames- en 3...

Archief

Afhangreglement


Hieronder tref je het afhangreglement. Let er op dat er dit jaar een wachttijd is toegevoegd: zie punt 5.

 1. Afhangen is altijd verplicht en dient persoonlijk te worden gedaan met een geldig pasje. Men dient op het park te blijven.
 2. Voor het afhangen gelden de volgende regels:
  • tijdsduur van een singlepartij is 30 minuten
  • tijdsduur van een dubbelpartij is 45 minuten. Spelen met 3 mensen wordt gerekend als een dubbelpartij, d.w.z. 45 minuten
  • als eerste dienen vrije banen te worden afgehangen
  • indien er geen vrije baan is dient de baan waarop het langst wordt gespeeld als eerste te worden afgehangen
  • op de klok stelt u de begintijd in van de door u te spelen partij
  • indien de pasjes niet overeenkomen met de spelers op de betreffende baan, dan mag deze baan worden afgehangen, en dienen de spelers die baan te verlaten.
 3. De op de klok ingestelde begintijd mag niet worden gewijzigd. Dit betekent dus, dat altijd op het klokbord de tijd is aangegeven waarop de eerste spelers de baan hebben betreden. Het tussentijds veranderen van de begintijd is niet toegestaan.
 4. Indien u bent afgehangen en u wordt uitgenodigd om mee te spelen met de al op de baan aanwezige spelers, dan is dit toegestaan. Daarbij geldt dat de tijd die is ingesteld niet mag worden gewijzigd. U moet dan wel uw pasje op het betreffende klokbord plaatsen.
 5. Het is niet toegestaan onmiddellijk nadat u bent afgehangen, spelers op een andere baan af te hangen, als op die baan de reguliere speeltijd is verstreken. U dient minimaal 10 minuten wachttijd in acht te nemen, tussen het verlaten van de baan, en de begintijd van een volgende partij op een andere baan, als alle banen in gebruik zijn.
 6. Indien er voor alle banen mensen in de wacht staan (2 maal afgehangen) zowel enkel als dubbelspelers, is dubbelen verplicht.
 7. Leden van de Technische commissie en Toernooicommissie kunnen de banen reserveren voor competitie, toernooien en trainingen. Leden van de Parkcommissie kunnen banen reserveren voor baanonderhoud.
 8. Bestuursleden zijn gerechtigd spelers bij onreglementair gedrag van de baan te halen.

De Parkcommissie / Het Bestuur

Sancties

Mensen die op de baan aangetroffen worden zonder geldig pasje dienen het pasje onmiddellijk op te hangen. Blijft men in gebreke dan wordt ook hier een boete van € 25 voor senioren tegenover gesteld (voor jeugdleden bedraagt deze boete € 10) . Degene die de overtreding constateert dient de overtreder ervan in kennis te stellen dat de naam van de overtreder aan het bestuur zal worden doorgegeven, samen met datum en tijdstip.

Wordt een lid zonder pasje op de baan aangetroffen spelend tegen een niet-lid, dan wordt de boete verhoogd met het gangbare introductietarief. Het is aan het bestuur om de boete d.m.v. een brief op te leggen, zoals dit ook het geval is bij het verzaken van de bardienst.

Share

Banen open of gesloten?

Zonnepanelen

Social Media