Algemeen

Download de KNLTB ClubApp (opnieuw)

t.v. FAK heeft een vernieuwd en verbeterd ledenadministratiesysteem....

Tennislessen

Beste leden van tv FAK, Dit jaar beginnen...

Bardienst (t/m JULI ’19)

De bardienst voor de komende maanden (zie ook...

Berichten uit het bestuur:

April 2019

Hieronder het tweede bericht van 2019 van het bestuur: Op...

Januari 2019

Hieronder het eerste bericht van 2019 van het Algemeen Bestuur:...

November 2018

Hieronder het derde bericht van 2018 van het bestuur: De...

Senioren

Najaarscompetitie 2019

Beste competitiespelers, Hoewel we nog volop bezig zijn...

Midsummer Night Tennistoernooi

Inschrijven tot 17 juni via tec@tvfak.nl.

Eten tijdens de Voorjaarscompetitie 2019

Vorig jaar een groot succes, Dus ook dit...

Jeugd

Jeugd Kring Toernooi De Bilt

Op vrijdag 14 juni wordt er bij Helios...

50-plus

Dinsdag Dag Competitie 50+ 21e jaargang

DDC  18/19  slotdag 50+ commissie organiseerde de DDC: ...

50+ activiteiten (concept)

2019 (onder voorbehoud)     DDC dinsdag dag...

ASC 2019

      ing.: 1 dames- en 3...

Archief

Bouwgeschiedenis


Nieuwbouw en al drie verbouwingen.

 

De splitsing

In de aanloop naar de fusie van de voetbalverenigingen werd duidelijk dat de tennisafdeling niet meer op de oorsponkelijke plaats kon blijven. Binnen de afdeling tennis werd een commissie samengesteld van mensen met een professionele relatie met bouwen en een goede relatie met de vereniging: Johan Rammelaar, Rob Heim, Harry Mevissen, Wim Keuning en ondergetekende. In de loop van 1996 zijn er plannen door deze zgn. “fusiecommissie” voor een aantal nieuwe lokaties voor de tennisbanen gemaakt. Eén daarvan was de huidige lokatie van het park.

Deze lokatie bood diverse voordelen: iets verder weg van de concurentie en de mogelijkheid om met de afdeling honk/softbal door te gaan als één vereniging in één clubgebouw. De gemeente De Bilt heeft de beslissing genomen om de tennisafdeling te situeren aan de Voordorpsedijk.

 

 

Eén van de eerste schetsen van het park nog samen met honk/softbal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de gemeente kregen wij, als commissie, de mogelijkheid om het tennispark zelf te ontwikkelen en daar hebben wij dankbaar gebruik van gemaakt. Met Rob Heim als het financiele brein werd het mogelijk om zes banen aan te leggen samen met de miniorenbaan en de oefenkooi.

Nadat de afdeling honk/softbal afhaakte als gevolg van onze -voor hun te- ambitieuze plannen is er een ontwerp gemaakt voor een tennispaviljoen. Maar voor de afdeling tennis was de toekomst te ongewis om erg ambitieus uit te pakken. Zo is de ooit beoogde kleine kantine gesneuveld in de een bezuinigingsronde.

De uitgangspunten voor het paviljoen waren voor mij helder:

 • de kantine moest uitzicht hebben op alle tennisbanen en het park;
 • alle nevenfuncties (keuken, kleedkamers, etc.) in een gesloten volume;
 • het paviljoen moest zichtbaar zijn vanaf de kruising Biltse Rading – Blauwkapelseweg;
 • het terras verhoogd boven de banen en direct bereikbaar vanuit de kantine;
 • de berging op maaiveld niveau.

Andere “problemen” van het oude park hadden we bij de indeling van dit park al kunnen oplossen:

 • de orientatie van de banen werd aangepast om verblinding door de zon in de avond te voorkomen;
 • geen hekken meer aan de rand van de baan om het zicht op de baan optimaal te hebben.

Door het hoogte verschil tussen berging en rest van het gebouw was er een aanleiding om het dak schuin te maken. De schuine lijn is als een abstrahering van de ballistische lijn van een tennisbal rond gemaakt. Het schuine metselwerk aan de entree kant versterkt de dynamiek van het gebouw.

De bouwvergunning werd aangevraagd bij de gemeente Maartensdijk en werd spoedig verleend ofschoon het eigenlijk te hoog was voor het bestemmingsplan.

Met de eerste tekeningen ben ik naar bouw- en woningtoezicht van de gemeente De Bilt gegaan. Daar was ambtenaar en FAK-lid Simon Boer wel in geinteresseerd, maar hij verwees mij door naar de gemeente Maartensdijk. De voormalig gemeente grens liep dwars door het park: drie of vier lichtmasten stonden op grondgebied van de De Bilt en de rest, net zo als het paviljoen, op grondgebied van Maartensdijk.

 

De bouw

De bouw van het paviljoen startte begin 1997 na de start van de aanleg van de banen. In het eerste seizoen werd de bouwkeet gebruikt als clubgebouw en daar zullen veel mensen goede herinneringen aan hebben.

In het voorjaar van 1997 ging ik regelmatig met Guido in de kinderwagen kijken en overleggen op de bouwplaats. Coen de Groot en Henny van Ziel waren de directe begeleiders van de bouw vanuit de vereniging.

De bouw voorliep voorspoedig: eind mei werd het hoogste punt gevierd en in de zomer was de afsluiting van de Biltse Week al in het paviljoen. Het barblad was er nog niet, maar het grote, verhoogde terras om het paviljoen maakte indruk bij de deelnemers.

Tijdens de bouw, met name bij de aanleg van het terras, zijn er in mijn ogen een paar verkeerde beslissingen genomen, die later eigenlijk allemaal weer goed gemaakt zijn. Als voorbeeld de hellingbaan: deze was te steil aangelegd en besloten werd die dan maar te laten vervallen. De opzet was juist om via de hellingbaan naar de entree van het paviljoen te lopen, daar met je pasje af te hangen en vervolgens door te lopen naar de banen. De route om de kantine te benaderen via de trap was niet logisch.

 

De verbouwingen

Al snel bleek dat de kantine te klein was. In 1999 werd besloten om de kantine te vergroten door de voorgevel twee meter naar voren te plaatsen. Een relatief eenvoudige ingreep die nog terug te zien aan de twee kleurige vloerbedekking en de roestvrij stalen kolommen.

De tweede uitbreiding van het paviljoen dateert van 2004. De bestuurskamer was te klein (of de tafel te groot?) en ook de opslag voor de keuken in de container was erg onhandig. Tijdens de algemene leden vergadering werd er het volgende besloten:

 • een nieuwe berging aan het paviljoen toegevoegen;
 • in de oude berging een vloer aanbrengen ten behoeve van de nieuwe bestuurskamer;
 • de oude bestuurskamer werd keuken opslag;
 • de bijkeuken werd bij de keuken betrokken;
 • de dames en de heren kleedkamer werden omgewisseld, omdat de dames te veel inkijk in de kleedkamer zouden hebben.

De ronde daklijn kon ondanks de uitbreiding voortgezet worden. Het gevolg van de interne aanpassingen was dat de dames kleedkamer aanzienlijk kleiner werd.

 

 

het paviljoen in 2003

 

 

 

 

 

 

 

De vierde verbouwing is uitgevoerd in het verlengde van derde. Tijdens de derde verbouwing kwam het bij het bestuur op om overdekt terras te creeren aan de westkant van de kantine. Daar werd tijdens de bouw vergunning voor aangevraagd en toestemming voor verleend. Formeel is die vergunning volgens mijn informatie echter nog steeds niet verleend.

Na overleg met de constructeur Dick Spiljard kon er een overdekt terras gemaakt worden, waarbij er geen kolommen op het terras zouden komen te staan.

 

10 jaar alweer

De afgelopen tien jaar is het park en paviljoen uitgegroeid tot een mooi geheel, waar ik nog altijd met veel plezier en trots rondloop. Langs deze weg wil ik het bestuur van harte feliciteren en nog vele jaren toewensen, maar ook de mensen die allemaal belangeloos mogelijkheden gemaakt: Harry, Henny, Rob, Wim, Johan, Coen en alle andere. Ik kijk met veel plezier terug op afgelopen periode.

 

Ron Janssen

 

(geschreven ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van t.v. FAK)

FAK lid sinds 1970 en architect.

communicatie commissie.

bureau@arj.nl

 

Share

Banen open of gesloten?

Zonnepanelen

Social Media