Algemeen

Download de KNLTB ClubApp (opnieuw)

t.v. FAK heeft een vernieuwd en verbeterd ledenadministratiesysteem....

Tennislessen

Beste leden van tv FAK, Dit jaar beginnen...

Bardienst (t/m JULI ’19)

De bardienst voor de komende maanden (zie ook...

Berichten uit het bestuur:

April 2019

Hieronder het tweede bericht van 2019 van het bestuur: Op...

Januari 2019

Hieronder het eerste bericht van 2019 van het Algemeen Bestuur:...

November 2018

Hieronder het derde bericht van 2018 van het bestuur: De...

Senioren

Najaarscompetitie 2019

Beste competitiespelers, Hoewel we nog volop bezig zijn...

Midsummer Night Tennistoernooi

Inschrijven tot 17 juni via tec@tvfak.nl.

Eten tijdens de Voorjaarscompetitie 2019

Vorig jaar een groot succes, Dus ook dit...

Jeugd

Jeugd Kring Toernooi De Bilt

Op vrijdag 14 juni wordt er bij Helios...

50-plus

Dinsdag Dag Competitie 50+ 21e jaargang

DDC  18/19  slotdag 50+ commissie organiseerde de DDC: ...

50+ activiteiten (concept)

2019 (onder voorbehoud)     DDC dinsdag dag...

ASC 2019

      ing.: 1 dames- en 3...

Archief

10 Jaar succesvol ‘Aanpakken’


Wie FAK intikt op Google krijgt de meest vreemde resultaten. Een recept voor een vegetarisch pompoendessert bijvoorbeeld, maar ook een galerie, een bestuursafdeling op Nieuw Guinea, een Stichting voor Podiumkunsten en nog veel meer … maar géén tennisvereniging. Die krijg je pas tevoorschijn als je TV Fak in tikt. En dat terwijl FAK al tien jaar als zelfstandige vereniging bestaat. En daarvóór was het de omni-vereniging Fak.

Tien jaar TV FAK is de geschiedenis van een vereniging die alleen maar is gegroeid.

Na de verhuizing van de voetbalvelden naar de huidige locatie, had de club binnen drie maanden al tachtig nieuwe leden. En nog in het eerste jaar moest een ledenstop worden ingesteld om de toestroom in te dammen. Alleen jeugdleden en dagleden werden nog direct toegelaten. De rest kwam op de wachtlijst. De verzelfstandiging werd een succes dat niemand had verwacht. En omdat veruit de meeste leden de voorgeschiedenis van dit succes  niet hebben meegemaakt, zetten we die nog eens uiteen. Dat doen we met Rob Heim, die als voorzitter de overgang van de afdeling Tennis van de onmivereniging naar de onafhankelijke tennisvereniging FAK mogelijk maakte.

 

De geschiedenis van FAK begint in 1931. In dat jaar wil een aantal werknemers van de fabriek van Elektrische Verwarmingsapparaten Inventum, een voetbalclub oprichten.

Dat heeft nog heel wat voeten in de aarde, omdat bestaande verenigingen uit de regio, zoals BVC, bezwaar maken. Uiteindelijk geeft de KNVB wel toestemming mag mocht de bedrijfsnaam Inventum niet in de clubnaam voorkomen. Het verhaal gaat dat uiteindelijk voor Fak is gekozen omdat de zoon van de directeur van de fabriek zo heet. En om die eigenaardige naam voor de bond te verklaren, wordt er een afkorting van gemaakt, en wordt het F.A.K. wat staat voor: Flink Aanpakken Kameraden.

De voetbalclub groeit als kool en verandert ook al snel in een omni-vereniging, met in de loop der jaren heel wat afdelingen: een wandelvereniging, een atletiekvereniging en zelfs een toneelvereniging. Allemaal verdwijnen ze in de loop der tijd weer. En tien jaar geleden verdwijnt de omnivereniging in z’n geheel. Die bestaat op dat moment nog uit de voetbalclub, een afdeling honk- en softbal (sinds 1962) én een tennisafdeling (sinds 1984).

De voetbalvereniging gaat een fusie aan met BVC en Biltoven en wordt FC De Bilt.

Enkele jaren later fuseert ook de honk- en softbalvereniging met het Utrechtse HMS en wordt De Centrals. Waarna de tennisvereniging – ooit het lelijke eendje van de omni-vereniging – als enige onder de naam FAK doorgaat.

Weliswaar verdwijnen de puntjes uit de afkorting, maar dat betekent niet dat er niet meer flink wordt ‘aangepakt’. Het voortouw wordt daarbij genomen door de eerste voorzitter Rob Heim, ondersteund door Wim Keuning (penningmeester) en Cees van Es (secretaris).

“Het ging heel slecht met de vereniging in de laatste periode van de omnivereniging,” herinnert Rob Heim zich. “Voetbal maakte verlies, honk- en softbal ook. En het beetje geld dat Tennis overhield, verdween in die bodemloze put. Daar dreigde de tennisvereniging het slachtoffer van te worden. De banen waren zó slecht dat de leden massaal wegliepen en er was geen geld om de banen te vernieuwen. In die tijd werd ik voorzitter. Er waren toen nog geen driehonderd leden over. Omdat de vereniging geen geld had en de schuld bij de gemeente al niet meer kon worden afgelost, ben ik toen, via relaties, bij Fortis terechtgekomen. Daar heb ik ze weten over te halen de toplaag voor vier nieuwe banen aan te leggen en die aan ons te leasen. Een unieke deal, waar we later veel profijt van gehad hebben. Daarnaast ben ik direct op zoek gegaan naar nieuwe vrijwilligers, want toen ik aantrad als voorzitter waren er maar vier mensen actief binnen de afdeling tennis. Daar kwam snel verandering in. Zonder mensen als Johan Rammelaar, Harry Mevissen en Hennie van Ziel was het nooit gelukt. Vooral Hennie is in die beginfase van onschatbare waarde geweest.”

Als voorbeeld van het effect van die bijdrages van Hennie van Ziel, vertelt Rob over de baanverlichting. Ten tijde van de omnivereniging heeft de afdeling Tennis vier banen met lichtmasten. Baan 1 en 2 hebben echter aanzienlijk betere verlichting dan baan 3 en 4. Dat komt doordat die laatste twee banen geen échte baanverlichting hebben, maar van verlichting zijn voorzien met door Hennie met bouwlampen en ander bijelkaar gescharreld materiaal. ”Toen vervolgens bij de fusie van de voetbalclubs en het gedwongen vertrek van de tennisafdeling met de gemeente onderhandeld moest worden over de voorwaarden, kwam die extra verlichting goed uit. Wij konden toen compensatie vragen voor vier banen mét verlichting,” zegt Rob, en legt vervolgens uit hoe de nieuwe tennisvereniging in de onderhandelingen met de gemeente een goede startpositie weet te verkrijgen. De gemeente levert niet alleen een bijdrage aan de nieuwe banen, maar koopt ook het leasecontract met Fortis af. “Bovendien lukte het ons om de schulden van de omnivereniging bij de afdeling voetbal achter te laten. Dat was weliswaar de grootste afdeling, maar door samen te spannen met honk- en softbal hebben we een meerderheid weten te krijgen die voor ons gunstig was en ongunstig voor voetbal.”

Rob vindt het niet meer dan terecht dat het zo gebeurt. De afdeling voetbal heeft immers jarenlang geprofiteerd van de inkomsten van de tennisvereniging.

Dat het na de verzelfstandiging beter zou gaan, heeft hij wel verwacht. Maar het succes overtreft die verwachting vele malen. Niet alleen het aantal leden groeit snel, ook het aantal vrijwilligers dat bereid is iets voor de vereniging te doen. In de eerste jaargang van het clubblad staan onder het kopje  “Bestuur en Commissies”, negentien namen te lezen. Tien jaar later zijn dat er 48. En dan zijn alle vaste kantinevrijwilligers en zij die meewerken aan doordeweekse competities en het Bilts Open, nog niet eens meegerekend. “Dat was ook wel ons streven,” zegt Rob. We wilden zo’n tien procent van de leden actief bij de club betrekken. Dat is gelukt. Ik geloof dat als je het allemaal bijelkaar optelt er zelfs zo’n tachtig leden actief zijn.”

 

Natuurlijk zijn in de afgelopen tien jaar ook dingen misgegaan. Twee ingrijpende verbouwingen waren bijvoorbeeld niet nodig geweest als direct een ruim clubhuis was neergezet. Een foute inschatting die Rob Heim ruiterlijk erkent. “We wisten niet hoe het zou gaan lopen en waren in de begintijd zuinig. We hadden een bepaalde hoeveelheid geld voor een clubhuis. De bouw van dat clubhuis had een prijs per kubieke meter. Dus de rekensom was snel gemaakt; voor dit bedrag een clubhuis van zoveel kuub. Dus moest Ron Janssen, de architect, alles aanpassen en kleiner maken.”

Maar door het snelle succes van de nieuwe vereniging is niet alleen de kantine al binnen een jaar te klein, ook kunnen missers financieel makkelijk worden opgevangen door de grote reserves die de club in korte tijd heeft opgebouwd.

 

Ook een tweede verbouwing, een aantal jaren later, kan daaruit worden betaald. Net als de vorig jaar aangelegde smashcourtbanen.

Dat het de club financieel zo goed gaat, vindt Rob niet het belangrijkste. “Het ging er om dat we niet de zoveelste tennisvereniging in de gemeente werden, maar een club met een eigen karakter. Puur recreatief en helemaal draaiend op vrijwilligers. Dat is goed gelukt, al wordt het langzamerhand wel steeds meer een gewone tennisvereniging. Het oude karakter is toch niet verloren gegaan. Wat dat aangaat vind ik het wel jammer dat het tien jaar geleden niet gelukt is samen met honk- en softbal te blijven. Want ik ben in mijn hart een omni-man. Meerdere sporten en culturen bij elkaar, dat vind ik prachtig.”

“Het enige gebied waarop we echt gefaald hebben is de tennisleraar. Na het vertrek van Marco de Groot is het ons niet gelukt iemand te vinden die echt bij de club paste, iemand te binden die zich verbonden voelde met de club. Ik weet niet hoe het komt, maar het lukte gewoon niet, hoewel we er echt alles aan gedaan hebben.”

Het aantal tennisleraren dat de vereniging de afgelopen tien jaar heeft versleten, is inderdaad te lang om hier af te drukken. Maar er hebben ook heel wat aardige leraren en leraressen tussen gezeten, die een nieuwe generatie FAK-leden het spelletje hebben bijgebracht, want ook het aantal jeugdleden is enorm toegenomen. Mede dankzij een actieve jeugdcommissie die van alles voor de jeugd organiseert. Zoals er trouwens het hele jaar door op praktisch iedere dag van de week wel iets wordt georganiseerd. Tossochtenden, interne competities, 55+ competities, wintercompetities, zomercompetities, allerlei toernooien, clubkampioenschappen en natuurlijk het Bilts Open en een paar keer per jaar een groot feest.

Het tot nog toe grootste feest vindt ongetwijfeld nu plaats, ter gelegenheid ven het tien jarig bestaan. En daar is ook alle reden toe!

 

Paul van der Gaag

geschreven ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan.

 

Share

Banen open of gesloten?

Zonnepanelen

Social Media