Algemene voorwaarden Tennistraining Zomerseizoen 2022

 • De lessen zijn uitsluitend voor de tennisleden van de tv FAK.
 • Een lesuur duurt 50 minuten, een half lesuur duurt 25 minuten.
 • Indien er vanwege overheidsmaatregelen geen lessen kunnen plaatsvinden, zal na het einde van de cursus het bedrag van deze gemiste lessen worden terug gestort of de tennislessen worden doorgeschoven.
 • Tijdens de schoolvakanties van midden Nederland en nationale feestdagen vindt er in principe geen training plaats tenzij door de vereniging, trainer en cursisten anders wordt overeengekomen. Denk hierbij aan de mogelijkheid van het inhalen van uitgevallen lessen.
 • De cursist meldt zich aan voor het aantal weken wat bij de cursus staat aangegeven en is daardoor verplicht het totale cursusgeld te voldoen.
 • De facturatie zal starten na aanvang van de lescyclus.
 • Lessen die worden gemist zijn voor eigen rekening. Dit geldt ook voor de lessen waaraan u niet kunt deelnemen vanwege de richtlijnen van zowel de KNLTB als de richtlijnen van de NOC*NSF. Deze richtlijnen zijn bindend.
 • Indien de trainer is verhinderd komt er een vervanger of de training wordt, in overleg, op een later tijdstip ingehaald.
 • Indien door externe omstandigheden (bijvoorbeeld slecht weer) niet kan worden getraind kunnen deze lessen maximaal 2 keer worden ingehaald. De rest is voor rekening van de cursist. De trainer zal indien dit mogelijk is u hiervan vooraf op de hoogte stellen via de groepsapp of via telefonisch contact. Geplande inhaallessen die niet door kunnen gaan, worden niet ingehaald.
 • Tijdens het indelen behoudt Toon Leenaers het recht u niet te plaatsen als de groep van het benodigde aantal cursisten met gelijke sterkte niet samen te stellen is.
 • De groepstrainingen worden eerder dan de privé trainingen ingedeeld.
 • Er bestaat een mogelijkheid dat door een herindeling het aantal cursisten in een groep lager wordt. Toon Leenaers behoudt zich het recht voor, indien wenselijk, deze lesgroep te weigeren of een voorstel te doen met betrekking tot een hoger lestarief, aanpassing van de lesduur of een aangepast aantal lessen.
 • Het specifieke lesrooster, zie les data zomerseizoen 2022 tv FAK, en overige informatie over uw specifieke trainingen (en groep) krijgt u voor de lescyclus.
 • Toon Leenaers behoudt het recht om tijdens de cursus een extra speler (tijdelijk) toe te voegen.
 • Alle informatie over lesduur en lestarieven is onder voorbehoud van druk- en schrijffouten. Toon Leenaers heeft het recht om bij druk- en/of schrijffouten deze te corrigeren, en zal zijn cursisten hiervan op de hoogte brengen.
 • Deelname betekent akkoord met bovenstaande algemene voorwaarden.

Toon Leenaers Mobiel : + 31 6 23240983 E-mail: [email protected]