AED cursussen

15 januari 2020


Dit jaar worden er weer AED-cursussen georganiseerd.

Op maandag 10 februari is er een basiscursus AED, met als inhoud:

·         het herkennen van een circulatiestilstand

·         wat te doen: reanimeren

·         inzet AED

·         wat te doen als iemand wel bewusteloos is maar gelukkig nog ademt.  

Voor diegenen die eerder een basiscursus AED hebben gevolgd is er voor het opfrissen van de kennis een herhalingscursus gepland op maandag 17 en dinsdag 18 februari 2020.

Aantal deelnemers per cursus: 12

Mochten er meer aanmeldingen zijn, zal er een derde sessie georganiseerd worden.

Locatie: kantine t.v. FAK, aanvang: 19.30 uur.

Aanmelden kan tot 31 januari 2020 bij Ellen Peek, [email protected] met opgave van volledige naam en geboortedatum (i.v.m. certificaat), telefoonnummer en basis- of herhalingscursus.  

Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk leden de AED-cursussen volgen, dus het zou goed zijn wanneer men ook andere leden hierop attendeert. Men ontvangt uiterlijk in de eerste week van februari 2020 per e-mail een bevestiging van deelname.    

Nieuwscategorieën