Afhangreglement

 1. Afhangen is altijd verplicht en dient persoonlijk te worden gedaan met een geldige pas. Men dient op het park te blijven.
 2. Voor het afhangen gelden de volgende regels:
  • Tijdsduur van een singlepartij is 30 minuten;
  • Tijdsduur van een dubbelpartij is 45 minuten. Spelen met 3 mensen wordt gerekend als een dubbelpartij, d.w.z. 45 minuten;
  • Als eerste dienen vrije banen te worden afgehangen;
  • Indien er geen vrije baan is dient de baan waarop het langst wordt gespeeld als eerste te worden afgehangen;
  • Indien de pasjes niet overeenkomen met de spelers op de betreffende baan, dan mag deze baan worden afgehangen en dienen de spelers die baan te verlaten.
 3. Indien u bent afgehangen en u wordt uitgenodigd om mee te spelen met de al op de baan aanwezige spelers, dan is dit toegestaan. Daarbij geldt dat de tijd die is ingesteld niet mag worden gewijzigd. U moet dan wel uw pasje toevoegen aan de reservering.
 4. Het is niet toegestaan onmiddellijk nadat u bent afgehangen, spelers op een andere baan af te hangen, als op die baan de reguliere speeltijd is verstreken. U dient minimaal 10 minuten wachttijd in acht te nemen, tussen het verlaten van de baan en de begintijd van een volgende partij op een andere baan, als alle banen in gebruik zijn.
 5. Indien er voor alle banen mensen in de wacht staan (2 maal afgehangen) zowel enkel- als dubbelspelers, is dubbelen verplicht.
 6. Leden van de TEC kunnen de banen reserveren voor competitie, toernooien, tossen en trainingen.  Leden van de parkcommissie kunnen banen reserveren voor baanonderhoud en de banen sluiten als gevolg van de weersomstandigheden.
 7. Bestuursleden zijn gerechtigd spelers bij onreglementair gedrag van de baan te halen.  

Sancties

Mensen die op de baan aangetroffen worden zonder geldig pasje dienen het pasje onmiddellijk toe te voegen aan de reservering op het afhangbord.

Blijft men in gebreke dan wordt hier een boete van € 25 voor senioren tegenover gesteld (voor jeugdleden bedraagt deze boete € 10) . Degene die de overtreding constateert dient de overtreder ervan in kennis te stellen dat de naam van de overtreder aan het bestuur zal worden doorgegeven, samen met datum en tijdstip.

Wordt een lid zonder pasje op de baan aangetroffen spelend tegen een niet-lid, dan wordt de boete verhoogd met het gangbare introductietarief.

Het is aan het bestuur om de boete door middel van een brief op te leggen, net zoals bij de bardienst.