Afhangreglement

1.   Baanreservering

Voor het reserveren van een baan maken de leden gebruik van het KNLTB-afhangsysteem. Dit kan via app of de website. 

2.       Openingstijden van de banen:

 1. voor senioren: van ’s ochtends 8 uur tot ’s avonds 23 uur;
 2. voor de jeugd: van ’s ochtends 8 uur tot ’s avonds 19 uur; De TEC en de jeugdcommissie kunnen hiervoor een uitzondering maken t.b.v. toernooien en (interne) competities;
 3. op de maandag- en vrijdagavond is het de jeugd toegestaan een baan te reserveren,  eventueel in combinatie met een seniorlid.

3.       Speelmomenten

Per dag kan er één speelmoment online gereserveerd worden:

 1. een tennisles telt ook als een speelmoment;
 2. het is niet toegestaan om 2 enkelspelen te combineren tot 1 dubbel met dubbele speeltijd;
 3. bij de constatering van een overtreding op de punten 3.1. t/m 3.3. zal/zullen de speler(s) een waarschuwing per mail ontvangen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal het DB een sanctie van € 25,- opleggen.

4.       Tijdsduur van een speelmoment:

 1. een enkel 60 minuten;
 2. een dubbel 60 minuten.

5.       Baanreserveringen door commissies/trainer:

 1. de TEC, jeugd- en seniorenpluscommissie kunnen banen reserveren voor competities, toernooien en tossen; er blijft minimaal 1 baan vrij voor recreatietennis;
 2. de parkcommissie kan banen reserveren voor onderhoud en de banen sluiten als gevolg van de weersomstandigheden;
 3. de trainer kan banen reserveren ten behoeve van tennisles met een maximum van 2 banen. Na toestemming van het DB kan er eventueel gebruik gemaakt worden van meerdere banen;
 4. het DB is gerechtigd om banen te reserveren voor activiteiten van de vereniging of derden;
 5. tijdens het Bilts Open toernooi is het de BO-commissie toegestaan om 7 banen te gebruiken.

6.       Bestuursleden zijn gerechtigd om:

 1. spelers bij onreglementair gedrag van de baan te halen;
 2. bij verkeerde reserveringen spelers daarop te wijzen dan wel van de baan te halen;
 3. spelers mogen elkaar op een nette manier onderling aanspreken op het handhaven van de regels.