Bestuur (DB en AB)

Dagelijks Bestuur

Email: [email protected]
Het dagelijks bestuur bestaat uit:

  • Ron Janssen, voorzitter
  • Frank Hazeleger, penningmeester
  • Ellen Peek, secretaris

Algemeen Bestuur

De overige bestuursleden zijn:

  • .... namens de Jeugdcommissie
  • Frank Agterberg namens de Parkcommissie
  • Laura Verweij-van de Oudenrijn namens de Technische(wedstrijd) commissie/TEC
  • Bob Huussen namens de Kantinecommissie
  • Eddy Deurhof namens de Seniorenpluscommissie
  • Marion Glaudemans namens de communicatiecommissie