Bestuur DB en AB

Dagelijks Bestuur
  • Ron Janssen, voorzitter
  • Frank Hazeleger, penningmeester
  • Ellen Peek, secretaris

Email: [email protected]

Algemeen Bestuur
  • Frank Agterberg namens de Parkcommissie
  • Laura Verweij-van de Oudenrijn namens de TEC (technische- en evenementencommissie)
  • Bob Huussen namens de Kantinecommissie
  • Chris Agterberg (ai) namens de Jeugdcommissie
  • Eddy Deurhof namens de Seniorenpluscommissie
  • Marion Glaudemans namens de communicatiecommissie