Beleid: introduceren

Onderstaand de afspraken en regels ten aanzien van het introduceren van mensen en groepen van buiten de club.

Iemand introduceren

Wanneer mag je introduceren en wat kost het?

 • doordeweekse dagen per dagdeel: € 7,- (voor jeugdleden € 3,-);
 • avonden en weekeinde per avond/dagdeel: € 12,-;
 • afrekenen aan de bar in de kantine. Zie verder het afhang- en introductiereglement.

Introductieregels

 • introducé registreren in de hal;
 • op de tafel in de hal ligt een introductieagenda waarin het lid zijn naam en de naam van de gast schrijft, op de juiste datum en met vermelding van dagdeel;
 • het introductietarief wordt betaald aan de bar, of bij gesloten kantine doet het lid een enveloppe met het verschuldigde tarief en naam van het lid erop in de brievenbus in de hal;

Beperking: per lid mag maximaal 2x per jaar een introductie plaatsvinden.

Introductietennis voor groepen

FAK biedt de mogelijkheid op zaterdagavond (18.00-23.00 uur) of donderdagmiddag (12.00-17.00 uur) twee tennisbanen te reserveren (huren) voor introductietennis.

Voorwaarden zijn:

 • per spelend FAK-lid kan maximaal één introducé worden ingeschreven;
 • per baan moet minimaal één FAK-lid aanwezig zijn op de baan;
 • reserveringen moeten ingeschreven worden in de agenda achter de bar;
 • vooraf moet toestemming worden verleend door het dagelijks bestuur van t.v. FAK;
 • de vergoeding voor het gebruik van de banen moet vooraf worden betaald
 • dBardienst moet worden geregeld door de organiserende leden in overleg met de kantinecommissie. Introducerende leden is het niet toegestaan zelf bardienst te draaien.

De vergoeding, die betaald moet worden voor het gebruik van de accommodatie, bedraagt € 7 per baan per uur, met een maximum van € 28 per baan per middag of avond. Introductietennis is niet mogelijk als er op de beoogde momenten evenementen door t.v. FAK (ongeacht welke commissie) worden georganiseerd. Uiteraard dient rekening te worden gehouden met vrijgave van de banen door de parkcommissie; e.e.a. mede afhankelijk van weersomstandigheden en/of werkzaamheden. De reglementen van t.v. FAK zijn van toepassing op alle spelers, dus ook op de introducés. De gereserveerde banen draaien gedurende de gehuurde/gereserveerde periode niet mee in het afhangsysteem.

Het bestuur heeft te allen tijde het recht, zonder opgaaf van reden, om toestemming voor introductietennis in te trekken.