Beleid: introduceren

Onderstaand de afspraken en regels ten aanzien van het introduceren van mensen en groepen van buiten de club.

Wanneer mag je iemand introduceren en wat kost het?

Leden kunnen vanuit huis een niet-lid introduceren.

 • maximaal 1 introducé per keer, ongeacht of dit een enkel of een dubbel is;
 • maximaal 5 introductiemomenten per seizoen, per lid;
 • de introductie wordt per uur gerekend:
  • senioren: € 6,00 per uur
  • jeugd (uitsluitend overdag op werkdagen): € 3,00 per uur

Betaling: via Ideal bij het reserveren van de baan.

Introductietennis voor groepen

FAK biedt de mogelijkheid op zaterdagavond (18.00-23.00 uur) of donderdagmiddag (12.00-17.00 uur) twee tennisbanen te reserveren (huren) voor introductietennis.

Voorwaarden zijn:

 • per spelend FAK-lid kan maximaal één introducé worden ingeschreven;
 • per baan moet minimaal één FAK-lid aanwezig zijn op de baan;
 • reserveringen moeten ingeschreven worden in de agenda achter de bar;
 • vooraf moet toestemming worden verleend door het dagelijks bestuur van t.v. FAK;
 • de vergoeding voor het gebruik van de banen moet vooraf worden betaald
 • de Bardienst moet worden geregeld door de organiserende leden in overleg met de kantinecommissie. Introducerende leden is het niet toegestaan zelf bardienst te draaien.

De vergoeding, die betaald moet worden voor het gebruik van de accommodatie, bedraagt € 7 per baan per uur, met een maximum van € 28 per baan per middag of avond. Introductietennis is niet mogelijk als er op de beoogde momenten evenementen door t.v. FAK (ongeacht welke commissie) worden georganiseerd. Uiteraard dient rekening te worden gehouden met vrijgave van de banen door de parkcommissie; e.e.a. mede afhankelijk van weersomstandigheden en/of werkzaamheden. De reglementen van t.v. FAK zijn van toepassing op alle spelers, dus ook op de introducés. De gereserveerde banen draaien gedurende de gehuurde/gereserveerde periode niet mee in het afhangsysteem.

Het bestuur heeft te allen tijde het recht, zonder opgaaf van reden, om toestemming voor introductietennis in te trekken.