Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligers zijn binnen iedere sportvereniging van onschatbare waarde, een vereniging kan niet zonder. Vrijwilligerswerk gaat over passie, vaak heb je geen opleiding nodig. Enthousiasme en drive is wél super belangrijk!

Het beleid van het bestuur is dat de invulling van vrijwilligerswerk bij t.v. FAK in principe inhoudt dat men meerdere keren per jaar op regelmatige basis zich inzet voor de vereniging.

Vrijwilligers zijn vrijgesteld van bardienst. Leden die meer dan 10 uur per jaar actief zijn voor de vereniging worden als vrijwilliger aangemerkt. Het is van belang te melden dat iemand die een vervangende dienst doet niet per definitie vrijwilliger is. Het is aan de commissie om dit te bepalen.

De commissies bepalen namelijk zelf wie er vrijwilligers zijn. Zij hanteren hun eigen regels. De betekenis van vrijwilliger kan dus per commissie verschillend zijn.

Als voorbeeld:

Bij de kantinecommissie is men vrijwilliger

  • wanneer men minimaal 5x per jaar bardienst draait;
  •  wanneer men de kantinecommissie meerdere malen  per jaar helpt met het verzorgen van hapjes, koken en  boodschappen doen.

Ieder jaar zal de commissie, zo nodig in ruggespraak met het DB, beoordelen of men voldoet aan het gestelde beleid.  Aan de hand daarvan zal besloten worden of men op de vrijwilligerslijst blijft staan of dat zijn/haar naam van de lijst gehaald wordt.

Het mag duidelijk zijn dat de inzet van de vrijwilligers gewaardeerd en beloond zal worden. Zeker als er uitzonderlijke prestaties zijn geleverd.