Sponsorbeleid

Bij de activiteiten vanuit FAK richting sponsoren is het belangrijk in het oog te houden dat de vereniging onafhankelijkheid wil bewaren.

Dat betekent dat er terughoudend wordt omgegaan met potentiƫle sponsoren die veronderstellen dat in ruil voor sponsorgeld bepaalde "rechten" kunnen ontstaan.

Binnen FAK bestaat een sponsorcommissie die namens FAK verantwoordelijk is voor alles dat richting sponsoren wordt gedaan of gevraagd.
Dat betekent dat er geen potentiƫle sponsoren kunnen worden benaderd zonder dat daarover contact is geweest met de sponsorcommissie. Op deze wijze wordt voorkomen dat sponsoren ongewenst "dubbel" worden benaderd. Ook kan door de sponsorcommissie worden beoordeeld of een gedachte tegenprestatie (meestal in de vorm van reclame) in een juiste verhouding staat ten opzichte van andere sponsoren.

Er is sprake van een "algemene sponsorpot". Dat betekent dat er geen speciale "sponsorpotjes" kunnen worden aangelegd, waarover kan worden beschikt zonder goedkeuring van de sponsorcommissie.

Het bestuur