Beleid: bardienst

Wanneer heb ik bardienst

 • Kijk op het rooster wanneer je bent ingeroosterd;
 • Voorafgaand aan jouw bardienst ontvang je aantal mails ter herinnering;
 • lees voor de bardienst de Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA);
 • Ben je onverwacht verhinderd, zorg dan zelf voor vervanging (dus niet via een email aan de kantinecommissie).

Handleiding bardienst

Alle leden hebben een druppel, die op het moment dat het lid bardienst heeft, wordt geautoriseerd ten behoeve van het openen van de kantine. De handleiding voor de bardienst ligt bij de kassa.

Bardienstregels

 1. Bij tennisvereniging FAK zijn de leden verplicht minimaal twee keer maal per jaar bardienst te doen. Het aantal maal per jaar wordt jaarlijks door de kantinecommissie bepaald. Deze bardienst(en) gelden voor alle seniorenleden. Een uitzondering wordt gemaakt voor vaste vrijwilligers, commissieleden en bestuursleden. Daarnaast dienen competitiespelers een extra bardienst te doen tijdens één van de competitiedagen. Deze bardienst wordt ingedeeld door de kantinecommissie, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met opgegeven verhinderingen/voorkeuren;
 2. De bardiensten worden elk jaar in de maand maart digitaal ingepland. De leden ontvangen een mail van de kantinecommissie zodra het systeem open is zodat zij hun bardiensten zelf kunnen plannnen. Wie niet zelf de bardienst inroostert, krijgt een datum toegewezen. Tijdens de bardienst is het bardienstrooster naast de kassa te vinden. 
 3. Bij verhindering is men verplicht zelf voor vervanging te zorgen, bijvoorbeeld door het ruilen van de bardienst met een ander lid. Dit moet worden gemeld d.m.v. een e-mail aan de [email protected];
 4. Bij verzaken van de bardienst dupeer je de andere leden en de club. Daarom wordt een boete opgelegd van € 25. De verzaakte bardienst blijft vervolgens staan en dient op een later moment alsnog ingehaald te worden in overleg met de kantinecommissie. Bij herhaaldelijk verzaken, beraadt het bestuur zich op zwaardere sancties. ‘Ik wist het niet’ is geen geldige reden om eventuele sancties te ontlopen. Als je waarneemt dat er een lid niet is komen opdagen voor zijn/haar bardienst dan word je verzocht deze naam te noteren in de agenda of een mailtje te sturen aan [email protected];
 5. Bij regenachtig weer moet er bardienst gedraaid worden. Men dient te wachten tot ongeveer 2 uur na aanvang en dan besluiten wel of niet open te blijven. Zijn de banen onbespeelbaar door bijvoorbeeld vorst of sneeuw, dan kan de kantine gesloten blijven. Check hiervoor het daarvoor bestemde telefoonnummer (030-2203747);
 6. Als je bardienst hebt mag je 2 consumpties nuttigen voor eigen gebruik. Extra consumpties zijn voor eigen rekening, net als eten;
 7. Aan het eind van de bardienst maak je de kas op. Instructies vind je in de handleiding bij de kassa;
 8. Bij individuele activiteiten is de desbetreffende organisatie zelf verantwoordelijk voor het dragen van de bardienst. Je dient dit vooraf te melden aan een lid van de kantinecommissie en te bevestigen aan [email protected];
 9. Personen jonger dan 18 jaar zijn niet toegestaan achter de bar;
 10. Als je bardienst draait, dan draai je ook bardienst. Het is dan niet de bedoeling dat je zelf gaat tennissen. Dat kan op de andere 363 dagen van het jaar.