Beleid: bardienst

Wanneer heb ik bardienst

-       Ieder seniorlid ontvangt in de maand december een e-mail, waarin gevraagd wordt 2 data voor bardiensten digitaal in te vullen. Indien men zich niet opgeeft worden er twee data voor bardiensten toegewezen door de kantinecommissie.

-       Voorafgaand aan jouw bardiensten ontvang je een aantal e-mails ter herinnering

-       Lees voor de bardienst de Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA)

-       Ben je onverwacht verhinderd, zorg dan zelf voor vervanging (dus niet via een e-mail aan de kantinecommissie)

-            Wel graag de naam van de vervanger via een e-mail melden aan de kantinecommissie  

Handleiding bardienst Alle leden hebben een druppel, die op het moment dat men bardienst heeft, wordt geautoriseerd ten behoeve van het openen van de kantine. De handleiding voor de bardienst ligt bij de kassa.  

Bardienstregels

1.         Bij tennisvereniging FAK zijn de leden verplicht minimaal twee keer per jaar bardienst te doen. Het aantal per jaar wordt jaarlijks door de kantinecommissie bepaald. Deze bardienst(en) gelden voor alle seniorenleden. Een uitzondering wordt gemaakt voor vaste vrijwilligers, commissieleden en bestuursleden. Daarnaast dienen competitiespelers, indien noodzakelijk, een extra bardienst te doen tijdens één van de competitiedagen. Deze bardienst wordt ingedeeld door de kantinecommissie, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met opgegeven verhinderingen/voorkeuren;

2.         De bardiensten worden elk jaar in de maand december digitaal ingepland. De leden ontvangen een mail van de kantinecommissie zodra het systeem open is zodat zij hun bardiensten zelf kunnen plannen. Wie niet zelf de bardienst inroostert, krijgt een datum toegewezen. Tijdens de bardienst is het bardienstrooster naast de kassa te vinden. 

3.      Bij verhindering is men verplicht zelf voor vervanging te zorgen, bijvoorbeeld door het      ruilen van de bardienst met een ander lid. Dit moet worden gemeld d.m.v. een e-mail   aan de [email protected]

4.         Bij verzaken van de bardienst dupeer je de andere leden en de club. Doordat dit de laatste periode vaker het geval is geweest heeft het bestuur besloten de geldelijke boete te verhogen van € 25,00 naar € 50,00 per keer.  De verzaakte bardienst blijft vervolgens wel staan en dient op een later moment alsnog, in overleg met de kantinecommissie, ingehaald te worden. Bij herhaaldelijk verzaken zal het bestuur zwaardere sancties toepassen middels schorsingen. ‘Ik wist het niet’ is geen geldige reden om eventuele sancties te ontlopen. Als je waarneemt dat er een lid niet is komen opdagen voor zijn/haar bardienst dan word je verzocht deze naam te noteren in de agenda of een mailtje te sturen aan [email protected]

5.         Bij regenachtig weer moet er bardienst gedraaid worden. Men dient te wachten tot ongeveer 2 uur na aanvang en dan besluiten wel of niet open te blijven. Zijn de banen onbespeelbaar door bijvoorbeeld vorst of sneeuw, dan kan de kantine gesloten blijven. Check hiervoor het daarvoor bestemde telefoonnummer (030-2203747) of kijk op de website van t.v. FAK.

6.         Als je bardienst hebt mag je 2 consumpties nuttigen voor eigen gebruik. Extra consumpties zijn voor eigen rekening, net als eten.

7.         Aan het eind van de bardienst maak je de kas op. Instructies vind je in de handleiding bij de kassa.

8.         Bij individuele activiteiten is de desbetreffende organisatie zelf verantwoordelijk voor het dragen van de bardienst. Je dient dit vooraf te melden aan een lid van de kantinecommissie en te bevestigen aan [email protected].

9.         Personen jonger dan 18 jaar zijn niet toegestaan achter de bar.

10.    Als je bardienst draait, dan draai je ook bardienst. Het is dan niet de bedoeling dat je actief met je laptop bezig bent of zelf gaat tennissen. Dat kan op de andere 363 dagen van het jaar.