Geschiedenis

Tennisvereniging FAK is in 1984 opgericht, maar haar oorsprong ligt in 1931. Door personeel van de elektrische apparatenfabriek Inventum in Bilthoven werd toen, ondanks bezwaren van andere verenigingen, een voetbalclub opgericht. De beoogde naam Inventum mocht niet van de KNVB. De directeur bedacht toen de naam FAK, naar zijn pasgeboren zoon. Om uitleg te geven aan de KNVB werd gesteld dat de naam Flink Aanpakken Kameraden (F.A.K.) betekende.

Al snel werd FAK een bloeiende omnivereniging met atletiek, wandelen, honk- en softbal, een toneelafdeling en als laatste tennis. Langzamerhand ontstond er een penibele financiĆ«le situatie voor de vereniging. De tennisafdeling draaide nog wel positief, alhoewel het ledenaantal terugliep naar 300 mensen. Door reorganisatie werden de diverse afdelingen gescheiden en verdween de omnivereniging. De voetbalafdeling ging, na de nodige problemen, een fusie aan met BVC en Bilthoven en ging verder als  FC De Bilt.

De tennisafdeling moest ook verzelfstandigen en verhuisde daarom in 1997 naar de Voordorpsedijk. Dankzij intensief onderhandelen door de toenmalige voorzitter konden goede financiĆ«le afspraken worden gemaakt met de gemeente. Een lopend leasecontract werd vervangen door een gunstige lening en subsidie werd gekregen voor aanleg van het park. Er kon begonnen worden met de ontwikkeling en aanleg van de banen, verlichting en bouw van de kantine. Diverse vrijwilligers, waaronder Rob Heim (toen ook al voorzitter),  Johan Rammelaar, Wim Keuning, Ronald Janssen, Kees van Es, Harry Mevissen, Coen de Groot, Cees Westbroek en Hennie van Ziel, zijn dagen, weken, maanden in de weer geweest om alles in goede banen te leiden. De eerste tijd vond het clubleven plaats in een bouwkeet; primitief maar wel sfeervol. FAK groeide snel, waardoor in 1999 het paviljoen werd uitgebreid. In 2004 werden de bestuurskamer en de keuken aangepast en vergroot en later volgden ook nog andere ingrijpende verbeteringen, zoals het overdekte terras.

FAK blijft verbeteringen aanbrengen: niet alleen is de kantine het afgelopen jaar vernieuwd maar in het kader van de duurzaamheid zijn er zonnepanelen aangebracht en is er ledverlichting geplaatst. De toekomst van t.v. FAK ziet er goed uit.